SkånesNordOstKooperativ

 

Grundutbildning för nyanställda personliga assistenser.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och Socialförsäkringsbalken
Vad innebär sekretess och tystnadsplikt i verksamheten
Grundläggande om arbetsmiljö
Förhållningssätt, bemötande, empati inom yrket
Vad innebär att arbeta som personlig assistens
Även information om andra gällande lagar och regler som rör vår verksamhet.

 

Förstahjälpen kurs i samarbete med Zoticus Medical

L - livsfarligt läge
A - andning/hjärtverksamhet
B - blödning
C - chock

 

Brandskyddsutbildning

Med hjälp av Brandförsvaret går vi igenom olika risker som kan uppstå under arbetets g ång, som t.ex. hur man agerar när det börjar brinna, hur man släcker olika sorters bränder samt grundläggande åtgärder vid brand och hantering av olika hjälpmedel vid brand.

Skånes Nord Ost Kooperativ. SNOK.